Assessment

Zowel voor werkgever als werknemer vraagt het aangaan van een arbeidscontract een investering. Het doel van een assessment is meer inzicht krijgen in (potentiële) capaciteiten, vaardigheden, kwaliteiten en ontwikkelingsmogelijkheden van een (beoogde) werknemer. Hierdoor krijgt u zicht op het rendement van deze investering.

Uitgangspunt voor een assessment bij Bureau de Zeeuw is dat er bij het vervullen van een vacature niet alleen een arbeidscontract wordt afgesloten maar ook een psychologisch contract. Dat laatste betreft het antwoord op de vraag: passen persoonlijkheid, verwachtingen, competenties en affiniteiten bij de cultuur van het bedrijf en de eisen die de functie stelt?

Een assessment bij Bureau de Zeeuw gaat dan ook verder dan de geschiktheidsvraag voor een functie. Ook behandelen we de vraag: in hoeverre past deze werknemer bij het bedrijf?

Een assessment kan enerzijds gericht zijn op ondersteuning bij de selectie van nieuw personeel maar anderzijds ook op de ontwikkeling van huidige medewerkers.

Assessment

Werkwijze assessment

Aan een assessment van een individuele werknemer gaat een gesprek met de opdrachtgever vooraf. We inventariseren daarbij de eisen die de functie stelt, de werkomgeving waarin gefunctioneerd wordt en het profiel dat men voor ogen heeft van de (beoogde) werknemer. De onderzoekers krijgen zo een goed beeld van de verwachtingen en vertalen deze in een vraagstelling voor een assessment.    

Het assessment zelf neemt in de regel een dag in beslag. Het assessment bestaat uit gesprekken, opdrachten, en gevalideerde psychologische tests en vragenlijsten. De uitslag van het onderzoek wordt samengevat in een conceptrapportage welke met de (beoogde) werknemer wordt doorgenomen. Deze heeft het recht om te reageren op de rapportage voordat het naar de opdrachtgever gaat. Zijn of haar reactie kan als bijlage in het rapport worden opgenomen. Dit conform de beroepscode van psychologen.

Rapport

Het assessment wordt samengevat in een advies met eventuele coachingspunten. Dit document kan gebruikt worden in personeelsbeoordeling en ontwikkeling binnen het bedrijf. De rapportage wordt altijd doorgesproken met de opdrachtgever en uiteraard zijn wij daarna voor de geldigheidsduur van het rapport (twee jaar) aanspreekbaar op toelichting en advies.

Heeft u vragen of wilt u meer weten over onze werkwijze?

Neemt u dan contact met ons op. Dit kan telefonisch of via e-mail.