Privacyverklaring

Per 12-04-2020

Wie zijn wij? 
Bureau de Zeeuw is geregistreerd op het adres Driehuizerweg 150 (7312 DW) te Apeldoorn. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34226970. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop vermelde dienstverlening van Bureau de Zeeuw. 

Bureau de Zeeuw hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy en draagt zorg voor het vertrouwelijk behandelen van de door u verschafte gegevens. In deze Privacyverklaring lichten wij toe welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen. We raden u aan deze Privacyverklaring aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met info@bureaudezeeuw.nl.  

Hoe verkrijgt Bureau de Zeeuw uw persoonsgegevens?

Bureau de Zeeuw heeft gegevens over u in bezit, omdat u die gegevens aan ons verstrekt heeft. Bijvoorbeeld door het invullen van uw gegevens via het contactformulier op onze website, het versturen van een e-mail of gebruik van een ander communicatiemiddel. Deze verstrekte gegevens worden door ons verzameld en opgeslagen.

Waarom bewaren wij uw gegevens?

De persoonsgegevens gebruiken wij voor:

 • communicatiedoeleinden
 • het versturen van een nieuwsbrief
 • marketingdoeleinde
 • uitvoering van de overeengekomen overeenkomst
 • financiële administratie
 • klantbeheer

De persoonsgegevens die wij verzamelen bestaan uit:

 • voor- en achternaam
 • bedrijfsnaam
 • adresgegevens
 • bankgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mail adres

Hieronder vindt u een overzicht van de informatie die wij voor bepaalde doelen verzamelen en bewaren. Daarbij vermelden wij op basis van welke grondslag wij de gegevens bewaren. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld.

Website
Gegevens:                         Surfgedrag, locatie
Grondslag:                        Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:            Commercieel belang

Klantbeheer en financiële administratie
Gegevens:                         NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer,  
                                          Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, KvK nummer, BTW-
                                          nummer, Klantnummer. Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren,
                                          Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag:                        Wettelijke verplichting en uitvoering van de overeenkomst

Marketing
Gegevens:                         Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag,  
                                          Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account,
                                          Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres
Grondslag:                         Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:             Commercieel belang

Persoonsgegevens delen met derden
Op basis van onze overeenkomst kan het nodig zijn bepaalde werkzaamheden uit handen te geven. Bureau de Zeeuw verstrekt uw gegevens alleen aan deze partijen met uw toestemming. Daarnaast kan het zijn dat Bureau de Zeeuw verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan deze Privacyverklaring worden gewijzigd?
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig de Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

Inzien, wijzigen of verwijderen van jouw persoonsgegevens
Te alle tijden heeft u het recht te verzoeken uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek tot inzage, wijzigen of verwijderen van uw persoonsgegevens kunt u insturen naar info@bureaudezeeuw.nl. Uw verzoek wordt binnen 4 weken verwerkt.